Byznis web - Vnútorný obchod  
  7 funkcií:
1) premena výrobného sortimentu (dodávateľský) na sortiment obchodné (užívateľské)
2) prekonanie rozdielu medzi miestom výroby a miestom spotreby
3) prekonanie rozdielu medzi časom výroby a časom potreby tovaru
4) zabezpečenie kvality tovaru
5) obchod ovplyvňuje výrobu z hľadiska sortimentu, času, miesta a množstvo
6) zabezpečovaní racionálnych dodávateľských cien s cieľom znížiť predajné ceny
7) zabezpečovanie platobnej spôsobilosti a včasné platby dodávateľom

delenie VNO:
a) maloobchod
b) veľkoobchod

Veľkoobchod
= Medzičlánok výrobcov a maloobchodu, príp. niekoľkých výrobcov
= Podnik, ktorý tovar predáva maloobchodníkom
= Zahŕňa aj skladovanie, rozváženia, stáčanie ...

členenie: sortimentná (plný rozsah potravín, veľká časť nepotravin)
špecializovaný (pre nepotraviny, skôr pre malé odberateľa)

prevádzkové jednotky:
1) dodávkový VO - na skladoch sa udržujú zásoby tovaru podľa objednávok odberateľov
2) agentúrnej (trat) VO - organizuje dodávky od výrobcov odberateľom bez skladovania; dodávky sú lacnejšie ale časovo náročnejšie
3) regálový VO - pre nový alebo málo známy sortiment; predaj vo vymedzenej časti MO predajní
4) samoobslužný VO - pre menšie odbery, doprava odberateľom
5) predajné sklady VO - systém predaja paliva, stavebnín a podobných druhov tovaru, ktoré sa ťažko predávajú v bežnej predajnej sieti


Maloobchod
= Maloobchodný predaj
formy MO:
a) špecializované predajne - hlboký sortiment, ale obmedzený rozsah skupín tovaru, vyššie ceny, vyššie Ná
b) zmiešané predajne - široký sortiment s tovarom bežnej dennej potreby s prevahou potravín
c) ambulantný predajne - predaj v dodávkových autách alebo autobusoch, vysoké ceny, vysoké Ná
d) obchodné domy - plnosortimentní, viac špecializovaných predajní v 1 objekte, vždy zaradené potraviny, občerstvenie alebo reštaurácie
e) zásielkový obchod - novší forma, ktorá využíva služby spojov; nižšie Ná; dlhodobá záväznosť ponuky; veľké Ná na reklamu a katalógy
f) diskontná orientované predajne - najnovšie a najmodernejšie forma, nízke Ná, predaj samoobsluhou, rýchly obrat predaja, veľké plochy
(supermarkety, superrety, hypermarkety, odbornej velkoprodejny)


prevádzkové jednotky:
1) stacionárne (normálnej predajne, špeciálne, diskontná, hypermarkety, obchodné domy, tržnice, pevné stánky, automaty)
2) ambulantná (pojazdné, prenosné, pochůzková predaj)
3) objednávkové (zásielkový obchod, dodávkové firmy, teletext)
 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené