Byznis web - Financovanie vývozu  
  a) faktoring - odkúpenie krátkodobých pohľadávok fakturuje spoločnosti, 80 - 90% ceny sa jej vyplatí, zvyšok až po zaplatení kupujúceho, časť si zráža na úhradu Ná a provízie
b) forfaiting - metóda financovania vývozných úverov (stredne a dlhodobé); zmluva forfaiter - odkúpenie zabezpečené pohľadávky od vývozcu
Cestovný ruch

= Spôsob uspokojenie potrieb ľudí v oblasti rekreácie, turistiky, kúpeľnej liečby a kultúry
význam:
1) osobné
2) vzájomné poznanie ľudí, histórie i súčasnosti krajín
3) hospodársky

druhy:
a) rekreačné cestovný
b) športovo turistický
c) kúpeľné liečebný
d) kultúrno poznávacie
e) hospodársky
f) náboženský

formy pobytu:
- Podľa dĺžky trvania, počtu účastníkov, spôsobu a organizácie, zabezpečenie priebehu
 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené