Byznis web - Colníctvo  
   význam ciel:
- Fiškálne - príjem do štátneho rozpočtu
- Obchodno politický - nástrojom obch. politiky štátu; obmedzeniam dovozu chráni vnútorný trh
- Cenotvorný - zvyšuje cenu výrobku

druhy ciel z hľadiska:
a) obchodne politického - autonómne - určené nezávisle od rozhodnutia príslušného štátu
- Zmluvné - na základe dohody medzi štátmi
b) smeru pohybu - vývozné - používajú sa výnimočne
- Dovozné - uplatňuje sa dovážaný tovar a zvyšuje jeho cena; chráni české výrobky a
výrobca
- Tranzitné (tranzitné) - na tovar prepraviť cez územie tohto štátu
c) účel - preferenčné - pre niektoré krajiny sa zvýhodňuje colné sadzby
- Odvetné - zaťaženia dovoze ako dôsledok opatrenia namierené proti našim záujmom
- Finančné - zabezpečujú príjem štátneho rozpočtu
- Ochranné - znemožňujú svojou výškou dovoz; chránia domáci trh = prohibícia (zákaz pre -
deje)
- Vyrovnávacie - výber s cieľom vyrovnať prémia alebo dotácie, ktoré poskytuje cudzie
štát na výrobu alebo vývoz daného tovaru
d) spôsobu výpočtu - špecifické - peňažná sadzba za jednotku množstva (bez ohľadu na zmenu cien, infláciu)
- Hodnotové (hodnotové) -% z hodnoty tovaru (sledujú ceny)
- Preferenčné - tovaru z krajín, ktorým je udelené zvýhodnenia
 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené